LEERBEGELEIDING

Binnen onze leerbegeleiding staat het welbevinden en de ontwikkeling van het kind centraal. Hierbij proberen we binnen een duidelijk afgebakend kader het kind verantwoordelijkheidszin aan te leren en het te begeleiden in zijn of haar individueel leerproces. Leerbegeleiding is hierbij niet enkel een taak van de cel leerbegeleiding, maar wordt door het hele schoolteam gedragen. Als school heeft het EINSTEIN Atheneum daarom ook een belangrijke maatschappelijke functie, waarbij we voluit kiezen voor het omarmen van zowel onze sterke als minder sterke leerlingen.

Maatregelen

Structureel verankerd binnen onze schoolwerking werken we rond volgende

drie pijlers:

 • leren leren

 • leren leven

 • leren kiezen

 

Voor elk van de drie pijlers zijn er maatregelen op het niveau van het kind,

leerkracht, klas en school:

 • aangepaste maatregelen voor leer- en ontwikkelingsstoornissen

 • differentiatie binnen de klasgroep

 • aangepaste werkgroepen

 • differentiatiegroepen Frans - wiskunde in 1A

 • huiswerkklas

 • begeleiding leren leren

 • studiecoaching

 • taalondersteuning

 • werken rond weerbaarheid

 • remediërende en sanctionerende maatregelen

 • drugsbeleid

 • anti-pestbeleid

 • studiekeuzebegeleiding

 • ...

Leren leven stopt niet aan de schoolpoort. In de huidige samenleving komen er tal van prikkels op kinderen en jongeren af. Samen met de ouders moeten we waken over hun weerbaarheid. Een goede verstandhouding is dan ook belangrijk. We proberen ouders steeds als partners in onze begeleiding te betrekken. Heldere wederzijdse communicatie is hierbij van groot belang. 

Tot slot laten we ons in onze werking bijstaan door:

 • het CLB

 • het ondersteuningsteam

 • externe instanies als de Welzijnsraad Evergem, de Sleutel, Bednet ...

16 Einstein Atheneum Evergem-8775.jpeg