top of page

STUDIEAANBOD 2A / Campus Oostakker

HET TWEEDE LEERJAAR A
verdiepen, verbreden, verkennen

Principes

Het lessenpakket van 2A telt maximum 32 lesuren. Hiervan worden er 25 ingevuld door de basisvorming, 5 door het domein en maximum 2 door het keuzegedeelte.

LESSENPAKKET

Basisvorming
+ domein ​
+ keuzegedeelte

= 25u
= 5u ​
= 1u of 2u

BASISVORMING IN 2A / 25u

Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Historisch bewustzijn
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
2
Artistiek met techniek
2
Cluster wetenschappen
2
Wiskunde
4
Heuristiek
1
IMG_3178.jpeg

Naast de basisvorming kiest de leerling voor een domein:

Klassieke Talen / STEM – Wetenschappen / Moderne Talen en Wetenschappen / Maatschappij & Welzijn / Kunst en Creatie – Drama 

KEUZEMODULES IN 2A / 2u

Mens in beeld
2
Cultuur en filosofie
2
Drama
2
Dans
2
Musical
2
Musiceren
2

Mens in beeld

Hoe drukt de mens zich uit met beelden? In het vak mens in beeld kijken we naar kunstenaars van vroeger en nu en dit van over de hele wereld. Samen ontdekken we verschillende kunstvormen en bespreken we elkaars visies en ideeën. Na deze kunstbeschouwing ga je zelf beeldend aan de slag en maak je een expressief werkstuk met veel ruimte tot persoonlijke inbreng. We experimenteren met zo veel mogelijk materialen en technieken. De lessen mens in beeld zijn eerder doe- dan theorielessen, ingericht voor kleine groepen.

Cultuur en filosofie

Creëer, inspireer en experimenteer je graag? In deze module leer je jezelf, de anderen en de wereld op een creatieve en filosofische manier kennen. Je onderzoekt onder andere hoe je brein werkt, hoe we met elkaar en de maatschappij omgaan en wat de impact is van onze levenswijze op onze omgeving. Tijdens de lessen leer je zo je inzicht vergroten, nadenken, een dialoog opbouwen en gesprekken vorm of richting geven, samenwerken en gemeenschappelijke doelen onderzoeken.

bottom of page