VISIE

Het doet ons plezier dat jij en je ouders interesse hebben voor onze school!

Het EINSTEIN atheneum, ASO Talen, Wetenschappen & Kunst is een bijzondere school met campussen in Evergem en Oostakker. Vanaf de eerste graad volg je er algemeen secundair onderwijs met creatieve toets. Als school geloven wij, naast een brede algemene vorming, sterk in een persoonlijke en creatieve ontplooiing van jouw talenten. Met ons specifiek pedagogisch project combineren we leren met creëren. Dit zorg voor een groter welbevinden en verhoogt je motivatie.

EVERYBODY IS A GENIUS. BUT IF YOU JUDGE A FISH BY ITS ABILITY TO CLIMB A TREE, IT WILL SPEND ITS WHOLE LIFE BELIEVING IT IS STUPID   - ALBERT EINSTEIN

In onze structureel verankerde leerbegeleiding sta jij centraal. We streven ernaar je bewust te laten worden van je eigen identiteit. Respectvol leren omgaan met iedereen is hier een belangrijk onderdeel van. Het is van belang dat je met een open geest positief kritisch in het leven staat. Naast deze kernwaarden is het noodzakelijk dat je op het EINSTEIN Atheneum een brede intellectuele basis verwerft die je in de toekomst verder op weg helpt. Daarom zetten we in op het ondersteunen én uitdagen van elke leerling. We bewaken hiermee het individueel leerproces en laten je jouw talenten ontdekken, ontwikkelen en verdiepen.

KERNWAARDEN
EN PIJLERS VAN
ONS PEDAGOGISCH PROJECT

UITDAGEND.

CREATIEF.

BETROKKEN.

KRITISCH.

 ZELFONTPLOOIING .

We geven ruimte voor de ontplooiing van je talent.

We geven ruimte voor de ontplooiing van je eigen ik.

We verwachten dat je actief deelneemt aan het schoolgebeuren.

 RUIMDENKEND .

Je hebt respect voor ieders eigenheid en overtuiging.

Je bent positief kritisch ten aanzien van probleemstellingen.

Je kijkt met een open geest naar de wereld rondom jou.

 VOORBEREIDEND .

We willen je in voldoende mate voorbereiden op de toekomst en sturen daarom constant het leerproces bij.

We zetten in op competentiegericht onderwijs in een dynamische leeromgeving.

 ZELFBEWUST .

We leren je verantwoord en zelfstandig keuzes te maken. We leren je dat je de vrijheid hebt om deze beslissingen zelf te nemen en dat je daar de verantwoordelijkheid voor draagt.