top of page

STUDIEAANBOD 2A / Campus Evergem

HET TWEEDE LEERJAAR A
verdiepen, verbreden, verkennen

Principes

Het lessenpakket van 2A telt 32 lesuren. Hiervan worden er 25 ingevuld door de basisvorming, 5 door het domein en maximum 2 door het keuzegedeelte.
De MUDA-domeinen zijn hierbij een uitzondering. Daar kies je voor een domein zonder extra keuzegedeelte.

LESSENPAKKET

Basisvorming
+ domein ​
+ keuzegedeelte

= 25u
= 5u ​
= 2u

BASISVORMING IN 2A / 25u

Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Historisch bewustzijn
2
Nederlands
4
Frans
4
Engels
2
Artistiek met techniek
2
Cluster wetenschappen
2
Wiskunde
4
Heuristiek
1
imgly_9021831965798954819.jpg

Naast de basisvorming kiest de leerling voor een domein:

Klassieke Talen / STEM – Wetenschappen / Moderne Talen en Wetenschappen / Maatschappij & Welzijn / Kunst & Creatie – Kunst en Cultuur / Kunst & Creatie – Drama /

MUDA Muziek / MUDA Muziektheater / MUDA Dans

KEUZEMODULES IN 2A / 2u

Mens in beeld
2
Creatieve technieken
2
Cultuur en filosofie
2
Drama
2
Dans
2
Musical
2
Musiceren
2

Mens in beeld

Hoe drukt de mens zich uit met beelden? In het vak mens in beeld kijken we naar kunstenaars van vroeger en nu en dit van over de hele wereld. Samen ontdekken we verschillende kunstvormen en bespreken we elkaars visies en ideeën. Na deze kunstbeschouwing ga je zelf beeldend aan de slag en maak je een expressief werkstuk met veel ruimte tot persoonlijke inbreng. We experimenteren met zo veel mogelijk materialen en technieken. De lessen mens in beeld zijn eerder doe- dan theorielessen, ingericht voor kleine groepen.

Cultuur en filosofie

Creëer, inspireer en experimenteer je graag? In deze module leer je jezelf, de anderen en de wereld op een creatieve en filosofische manier kennen. Je onderzoekt onder andere hoe je brein werkt, hoe we met elkaar en de maatschappij omgaan en wat de impact is van onze levenswijze op onze omgeving. Tijdens de lessen leer je zo je inzicht vergroten, nadenken, een dialoog opbouwen en gesprekken vorm of richting geven, samenwerken en gemeenschappelijke doelen onderzoeken.

Creatieve technieken

Hou je van wetenschappen en ga je hiermee graag creatief aan de slag? Dan is de module creatieve technieken iets voor jou. Aan de hand van een probleemstelling verken je vanuit een creatieve invalshoek verschillende domeinen zoals fotografie, vormgeving, geluid- en lichttechnieken, houtbewerkingstechnieken, elektriciteit e.a.

bottom of page