top of page

STUDIEAANBOD 1A / MUDA

HET EERSTE LEERJAAR A

LESSENPAKKET

Basisvorming
+ keuzegedeelte MUDA

MUDA Muziek
MUDA Muziektheater
MUDA Dans

419_A9_0043.jpg

BASISVORMING IN 1A / 27u

Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Historisch bewustzijn
1
Frans
4
Engels
1
Artistiek met techniek
3
Cluster wetenschappen
4
Wiskunde
5
Competentie-atelier
1

In de basisvorming zetten we in op aangepaste werkvormen en differentiatie waarbij we oog hebben voor de individuele ontwikkeling van de leerling. Op deze manier proberen we sterke leerlingen uit te dagen en minder sterke leerlingen extra te ondersteunen.​

In a
rtistiek met techniek werken we STEAM-gericht.​

In de cluster wetenschappen wordt er intensief samengewerkt tussen de verschillende vakgebieden. Leerplandoelen, remediëring en evaluatie worden op elkaar afgestemd.

Binnen het vak competentie-atelier werken we aan sociale en 21e-eeuwse vaardigheden (zoals kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken …). De leerlingen leren plannen en organiseren, werken rond burgerschap, weerbaarheid en digitale competenties.​

MUDA MUZIEK / 32u

De eerste graad MUDA MUZIEK is een onderdeel van de zesjarige opleiding Muziek van het MUDA Kunstsecundair op onze campus in Evergem en bereidt dus voor op een verdere loopbaan in het MUDA Kunstsecundair.
 

Basisvorming
27
Instrument / Zang
1
Zangklas
1
Creatief musiceren
1
Algemene muziekleer / Samenspel*
2

Algemene muziekleer / samenspel

De leerling die kiest voor de module MUDA MUZIEK heeft minimum niveau 2.2 DKO of gelijkwaardig behaald. Indien dit niet het geval is dan volgt hij verplicht het vak algemene muziekleer.​ Indien dit wel het geval is dan volgt hij het vak samenspel.

In de lessen muziekleer leren we noten lezen en partituren analyseren zodat jij jouw instrument nog beter onder de knie krijgt. Waar muzieknoten jou nu misschien nog niet veel zeggen, zal je merken dat je binnen één jaar vlot liedjes kan zingen met de juiste notennamen. Ook wordt je muzikaal gehoor getraind en gaan we aan de slag met verschillende ritmes en maatsoorten. 

Instrument / zang

In de module MUDA MUZIEK kan men bij instrument/zang kiezen voor klassiek of pop-jazz.

MUDA MUZIEKTHEATER / 33u of 31u

De eerste graad MUDA MUZIEKTHEATER is een onderdeel van de zesjarige opleiding Muziektheater van het MUDA Kunstsecundair op onze campus in Evergem en bereidt dus voor op een verdere loopbaan in het MUDA Kunstsecundair.

Als je voor de module MUDA MUZIEKTHEATER kiest, valt er in de basisvorming 1 uur lichamelijke opvoeding weg aangezien een deel van de doelen binnen de dansvakken wordt behaald.

Basisvorming (1u lichamelijke opvoeding ipv 2u)
26
Drama
1
Zang
1
Modern Jazz dans
2
Klassiek dans
1
Algemene muziekleer*
2

Algemene muziekleer

De leerling die kiest voor de module MUDA MUZIEKTHEATER heeft minimum niveau 2.2 DKO of gelijkwaardig behaald. Indien dit niet het geval is dan volgt hij verplicht het bijkomend vak algemene muziekleer. Indien dit wel het geval is dan valt dit vak weg. 
.​

In de lessen algemene muziekleer leren we noten lezen en partituren analyseren. Waar muzieknoten jou nu misschien nog niet veel zeggen, zal je merken dat je binnen één jaar vlot liedjes kan zingen met de juiste notennamen. Ook wordt je muzikaal gehoor getraind en gaan we aan de slag met verschillende ritmes en maatsoorten. 

MUDA DANS / 38u

Om te kunnen starten in de richting MUDA DANS toetsen we jouw fysieke geschiktheid en aanleg tijdens een oriënteringsproef. De proef leidt tot een eerlijk maar niet bindend advies. De eerste graad MUDA DANS is een onderdeel van de zesjarige Hedendaagse dansopleiding op onze campus in Evergem en bereidt dus voor op een verdere dansloopbaan in het MUDA Kunstsecundair.
Inschrijven voor de oriënteringsproef doe je via volgende link.

Als je voor de module MUDA DANS kiest, valt er in de basisvorming 1 uur lichamelijke opvoeding weg aangezien een deel van de doelen wordt behaald binnen de dansvakken.

Basisvorming (1u lichamelijke opvoeding ipv 2u)
26
Klassieke dans
4
Hedendaagse dans
4
Modern Jazz dans
2
ODB (Overkoepelende dansbegeleiding)
2

Hedendaagse dans

Beweeg en dans je graag? Tijdens de lessen hedendaagse dans werk je aan danstechnische oefeningen op hedendaagse muziek. Ook krijg je veel kans om zelf te experimenteren met jouw dans. Je krijgt improvisatieoefeningen en mag zelf dansjes maken. Elk jaar werken we naar een toonmoment toe, waarop je jouw dansskills kan laten zien aan het publiek. 
Voor deze lessen heb je geen voorkennis nodig.

Modern jazz dans

In de lessen modern jazz word je uitgedaagd om je danstechnische vaardigheden uit te breiden en te verfijnen. Er wordt telkens gestart van de basis van een stijl. Ervaring is dus niet noodzakelijk. In de lessen wordt gewerkt aan muzikaliteit, kracht, lenigheid, coördinatie en creativiteit. Daarnaast staan dansplezier en het ervaren van ‘samen dansen’ steeds centraal. Modern jazz bevat, zoals de naam al aangeeft, elementen uit moderne dans en jazzdans. Deze dansstijl varieert dan ook heel erg per periode, afhankelijk van de focus van de docent op dat moment. In de lessen leren we de stijl dansen, interpreteren, begrijpen en gaan de leerlingen zelf creatief aan de slag met wat ze geleerd hebben door bijvoorbeeld zelf een dans te maken. Ten slotte krijgen de leerlingen de mogelijkheid om zowel aangeleerde choreografie als eigen werk te presenteren op toonmomenten. 

bottom of page