top of page

LEERBELEID / Campus Oostakker

Binnen ons leerbeleid staat het welbevinden en de ontwikkeling van het kind centraal. Hierbij proberen we binnen een duidelijk afgebakend kader het kind verantwoordelijkheidszin aan te leren en het te begeleiden in zijn of haar individueel leerproces. Leerbegeleiding is hierbij niet enkel een taak van de cel leerbegeleiding, maar wordt door het hele schoolteam gedragen. Als school heeft het Einstein Atheneum daarom ook een belangrijke maatschappelijke functie, waarbij we voluit kiezen voor het omarmen van zowel onze sterke als minder sterke leerlingen.
 

Op school leer je samen in groep, elk met een ander pad, maar samen.  Leer je nieuwe zaken, kennis en vaardigheden. Leer je over anderen en over jezelf.  Leer je een weg te zoeken in alle mogelijkheden van keuzevakken tot studierichtingen.
Leren op school gaat verder dan enkel de lesinhoud van de verschillende vakken. Al deze aspecten, alsook specifieke ondersteuning van leerlingen, zitten vervat binnen ons leerbeleid.

We geven vorm aan ons leerbeleid met behulp van 3 pijlers; leren leren, leren leven en leren kiezen.

LEREN LEREN

“Studeer dit hoofdstuk in zoals je in de les hebt geoefend.” Leren start niet bij het huiswerk maar start in de les. Leraren hanteren een variatie aan werkvormen om leerstof aan te brengen. De variatie brengt inzicht voor de leerling en de leraar over hoe de leerling het best tot leren komt. Zo leert de leerling zichzelf kennen en wordt de leerling vaardiger in zijn leerstrategiën.
 

Met behulp van het digitaal platform, Smartschool, wordt leerlingen ook een houvast aangeboden voor het bijhouden van de planning en de leerstof van de verschillende vakken. Vakmappen bieden extra uitleg, oefeningen, verbetersleutels en studietips.

Leerlingen kunnen hun leraren ook vlot bereiken met behulp van een Smartschoolbericht indien ze hun vraag niet kwijt konden in een les.

Ook een overzicht van behaalde resultaten wordt gedeeld via Smartschool.

Ouders kunnen de planner, studieresultaten, vakmappen ook raadplegen via hun co-account en in contact staan met vakleerkrachten wanneer nodig. Soms hebben leerlingen een helpende hand van ouders nodig om aan hun schoolwerk te kunnen starten. Toch stimuleren we leerlingen om hun hun leerproces zelf meer en meer in handen te nemen, aan de slag te gaan met studietips uit onze online leerwinkel en zelf contact te leggen met de leraar indien er vragen zijn. 

 

De leerlingen van het eerste jaar worden verder op weg geholpen in alle schoolse vaardigheden door middel van het vak competentieatelier. Dit vak biedt oefening in het gebruik van Smartschool, vaakgebruikte digitale klastools, planningsinstrumenten …

 

Alle leerlingen zijn steeds welkom in de huiswerkklas.

Dit gaat door op beide campussen minimaal 2 keer per week tijdens het 8ste lesuur.

Leerlingen kunnen hier vrijblijvend terecht om rustig hun huiswerk voor te bereiden of op vraag van de klassenraad om onder begeleiding meer te kunnen inzetten op studievaardigheden.

leren-leren

LEREN LEVEN

Van een warm onthaal op school naar een veilige klasomgeving waar aandacht is voor het fysiek en mentaal welbevinden van de leerling. Wie zich goed voelt, kan beter tot leren komen. Het is niet enkel een taak van leerbegeleiders. Samen met het team en onze leerlingen bouwen we aan een aangenaam leef- en leerklimaat. 

Leraren zijn toegankelijk en hebben oor naar de leefwereld van de jongeren. Een klascoach is hierbij een eerste aanspreekpunt voor de leerling. Jaarlijks worden ook minimaal 4 contactmomenten georganiseerd tussen de leerlingen en hun klascoach om ruimte en tijd te nemen voor een persoonlijk gesprek en opvolging.

 

Het Einstein Atheneum probeert zijn maatschappelijke functie op te nemen door jonge kritische burgers te begeleiden in het vormen van hun mening met behulp van gepaste communicatiestijl, onderzoekende houding en respect voor elk belevingsverhaal en ruimte voor nuances.

leren-leven

LEREN KIEZEN

Het onderwijsveld vernieuwt maar de waaier aan keuzes blijft. We helpen je graag verder in jouw studiekeuze door jouw interesses te bevragen. Niet enkel jouw interesses voor schoolvakken maar ook interesses buiten de school kunnen een studiekeuze bevorderen. Waar je mee aan de slag wil, daar kan je in groeien.

We geloven dan ook sterk in het leren kennen, ontdekken en versterken van de talenten van onze leerlingen.

leren-kiezen

ELK ZIJN LEERPAD

We leren samen maar niet elk studiepad is hetzelfde. Een leerling met een voorsprong in leerstofverwerking of een snel werktempo kan ruimte krijgen om verbredend of verdiepend te werken onder begeleiding van de vakleerkracht. 

 

Wanneer een leerling moeilijkheden ervaart tijdens het leren die verder gaan dan de vakondersteuning die een vakleraar kan bieden, kunnen leerlingen terecht bij de leerbegeleiders en CLB-collega’s. Zij gaan in overleg met ouders, leerlingen en leraren op zoek naar de meest passende hulp. 

Leerpad
05 Einstein Atheneum Oostakker-9994.jpg

"

Creativity is
intelligence having fun

Albert Einstein

bottom of page