top of page

STUDIEAANBOD 1A /Campus Oostakker

HET EERSTE LEERJAAR A
proeven, verbreden, verdiepen, remediëren

Principes

Het lessenpakket van 1A telt 32 of 33 lesuren. Hiervan worden er 27 ingevuld door de basisvorming en 5 of 6 door het keuzegedeelte.

LESSENPAKKET

Basisvorming
+ keuzegedeelte

= 27u
= 5u of 6u ​

module 4u (Latijn/STEAM) + module 1u of 2u
of

module 3u + module 2u 

BASISVORMING IN 1A / 27u

Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Historisch bewustzijn
1
Frans
4
Engels
1
Artistiek met techniek
3
Cluster wetenschappen
4
Wiskunde
5
Competentie-atelier
1

In de basisvorming zetten we in op aangepaste werkvormen en differentiatie waarbij we oog hebben voor de individuele ontwikkeling van de leerling. Op deze manier proberen we sterke leerlingen uit te dagen en minder sterke leerlingen extra te ondersteunen.​

In artistiek met techniek werken we STEAM-gericht.

In de cluster wetenschappen wordt er intensief samengewerkt tussen de verschillende vakgebieden. Leerplandoelen, remediëring en evaluatie worden op elkaar afgestemd.

Binnen het vak competentie-atelier werken we aan sociale en 21e-eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken... De leerlingen leren plannen en organiseren, werken rond burgerschap, weerbaarheid en digitale competenties.​

Naast de basisvorming kiest de leerling voor een combinatie van modules, uit de domeinen Klassieke Talen / Moderne Talen / STEM – Wetenschappen / Maatschappij en Cultuur / Kunst en Creatie 

Er kunnen geen twee modules binnen eenzelfde tabel gekozen worden. De keuze geldt in principe voor een heel schooljaar. 

05 Einstein Atheneum Oostakker-0029.jpg
bottom of page