top of page
3D-printer

FLUXLAB
Science, Art & Design

Fluxlab SAD staat voor het ontdekken, het ontwikkelen en het uitwerken van denkprocessen en ideeën van kinderen, studenten, ontwerpers, kunstenaars, ….
In een sfeer van creativiteit en open innovatie verbindt het EINSTEIN Atheneum wetenschappen en techniek met kunst en biedt het leerlingen via het het lab een tool om onderwijs van de 21ste eeuw te waarborgen.
Leerlingen van de 1ste tot de 3de graad krijgen de ruimte om te excelleren in innoverende technieken. Het EINSTEIN Atheneum wil hen voorbereiden op hun latere rol in een complexe maatschappij die voor grote uitdagingen staat.

VAN IDEE TOT PRODUCT

/ Leerlab voor leerlingen en externen
/ Werkplek voor het ontwikkelen van technisch-wetenschappelijke competenties
/ Maaklab met o.a. 3D-scanners, 3D-printers, lasercutter, programmeringssoftware, (Lego) Robotica, Drones, Gaming & Development, Virtual Reality…
/ Inspiratielab dat aanzet tot leren, creëren en innoveren

bottom of page