top of page
book-4126483.jpg

STUDIEAANBOD 3e GRAAD D/ASO
Campus Oostakker

DE 3e GRAAD D/ASO: 
talenten verdiepen

Principes

Waar in de tweede graad de keuze bestond uit het kiezen van een enkel domein, kies je in de derde graad voor dubbele domeinen. Net zoals in de tweede graad kan je hier ook steeds kiezen voor aanvullende keuzevakken talen, wetenschappen of kunst.
 

LESSENPAKKET

Basisvorming
+ domein ​
+ keuzegedeelte

= 18u
= 13u tot 15u ​
= 2u

BASISVORMING / 18u

Vak
AantalUren
Leerjaar 6
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
3
3
Frans
2
3
Engels
2
1
Historisch bewustzijn
2
2
Wiskunde
3
2
Economie
0
1
Keuzevak

Naast de basisvorming kiest de leerling voor een domein:

Moderne talen - Wetenschappen / Wetenschappen - Wiskunde / Humane wetenschappen / Taal- en communicatiewetenschappen

Hiernaast neemt de leerling een keuzevak op.

bottom of page