top of page
Stationary photo

STUDIEAANBOD 2e GRAAD D/ASO
Campus Oostakker

DE 2e GRAAD D/ASO: 
talenten ontwikkelen

Hervorming : van ASO naar Doorstroomfinaliteit (D) 

Na het afronden van de eerste graad, maak je een keuze voor een studierichting. Elke studierichting behoort tot een bepaald studiedomein en tot een bepaalde finaliteit. Met finaliteit bedoelen we: kies je voor een richting die voorbereidt op de arbeidsmarkt, op verder studeren of beide?
Studierichtingen met finaliteit doorstroom bereiden je voor op het hoger onderwijs. Het EINSTEIN Atheneum biedt enkel studierichtingen aan met Doorstroomfinaliteit (D).

Principes

De lessentabellen van onze tweede graad zijn zo opgebouwd dat je, naast de basisvorming en het domein, ook een aanvullend keuzevak talen, wetenschappen of kunst opneemt.
De lessentabellen zijn onder voorbehoud van beslissingen omtrent de eindtermen.

LESSENPAKKET

Basisvorming
+ domein ​
+ keuzegedeelte

= 26u
= 4u of 5u ​
= 2u

BASISVORMING / 2de graad Doorstroomfinaliteit - 26u

Vak
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Frans
4
3
Engels
3
3
Historisch bewustzijn
2
2
Ruimtelijk bewustzijn
1
1
Wiskunde
4
4
Natuurwetenschappen
3
3
Heuristiek
1
1
Cultuur en ontwikkeling
1
Keuzevak

Heuristiek

“HEUREKA” riep Archimedes bij het vinden van een oplossing. Nu is het aan jou!

In het vak heuristiek ga je zelf op zoek naar de oplossing voor verschillende problemen. Je gaat aan de slag met oplossingsstrategieën die je reeds leerde en leert nieuwe manieren om problemen aan te pakken.

Probleemoplossend denken is niet enkel van toepassing in het vak wiskunde. Zo kunnen er probleemstellingen vanuit verschillende vakken met behulp van heuristieken aangepakt worden. In het vak heuristiek leidt trial and error ertoe dat je nadenkt over wat je al weet en hoe je dit kan inzetten om je kennis verder uit te breiden.

Naast de basisvorming kiest de leerling voor een domein

Latijn / Natuurwetenschappen / Humane Wetenschappen / Moderne Talen 

Hiernaast neemt de leerling een keuzevak van 2u. op. Men kan binnen een kolom slechts één keuze maken. De keuze geldt in principe voor een volledige graad.

bottom of page