top of page

DOMEINEN 2e GRAAD / Campus Oostakker

studieaanbod 2e graad > domeinen 2e graad

LATIJN / 8u/9u

In het derde jaar Latijn wordt je kennis van woordenschat en grammatica verder uitgediept. Met het nauwgezet lezen van teksten zoals die van Caesar, Plinius en Ovidius, scherp je je taalgevoel verder aan en krijg je nog meer inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid. Vanaf het vierde jaar maak je kennis met de teksten van Sallustius en Vergilius. We leren kritisch nadenken over historische figuren zoals Catilina en we verdiepen ons in mythologische verhalen zoals dat van Orpheus en Eurydike. De transfer naar moderne talen is nooit veraf en ook de enorme invloed van de Romeinen op onze moderne wereld krijgt extra aandacht.

Vak
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Latijn
3
4
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Wetenschappen uitbreiding
0
2
Kunstbeschouwing
2
0
2e-graad-Latijn-Oostakker

NATUURWETENSCHAPPEN / 8u/9u

Het domein Natuurwetenschappen is weggelegd voor de liefhebbers van exacte wetenschappen en wiskunde. 

Ben je gefascineerd door de aarde, de natuur en de ruimte? De exacte wetenschap is de bouwsteen van elke onderzoeker, de basis waarop technologie rust. Er wordt verder gebouwd op de wetenschappelijke methode uit de eerste graad, waarbij je als wetenschapper leert denken vanuit een onderzoekend perspectief. Tijdens de lessen wetenschappen in de tweede graad word je voorbereid om theorie om te zetten in praktijk. 
Het lessenpakket omvat fysica, chemie en biologie. Tijdens de lessen fysica worden fysische verschijnselen onderzocht en leer je kennismaken met de formules van de exacte wetenschap. In de lessen chemie ontdek je de basis van chemische reacties. Je krijgt de kans om in het laboratorium chemische proeven uit te voeren, chemische stoffen te ontdekken en bovendien leer je deze stoffen classificeren. Ondertussen ontdek je de werking van het menselijk lichaam en levende organismen in de les biologie.
Ook tijdens de lessen wiskunde leer je verder op een wetenschappelijke manier denken en redeneren. De reeds geziene leerstof uit de eerste graad wordt naar een hoger niveau getild en gecombineerd met enkele nieuwe onderwerpen, waarbij amper een uitdaging uit de weg wordt gegaan. Verder wordt er getracht om zelfs bij de meest theoretische of abstracte onderwerpen een link te vinden naar toepassingen uit het dagelijkse leven. Daarbovenop krijg je in deze studierichting ook te maken met getallen waarvan je tot nog toe niet eens wist dat ze bestonden.

Is jouw interesse alvast gewekt? Hou je van wiskunde? Zijn exacte wetenschappen volledig jouw ding? Geen twijfel mogelijk, dan hoor jij hier thuis!

Vak
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Biologie
2
2
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Project STEM
1
1
Wiskunde uitbreiding
0
2
Informaticawetenschappen
1
0
2e-graad-Natuurwetenschappen-Oostakker

HUMANE WETENSCHAPPEN / 8u/9u

Gedragswetenschappen

Ben je geïnteresseerd in hoe de mens functioneert? Lijkt het je boeiend om meer te leren over onze ontwikkeling, emoties en gedachten? Dan is dit de ideale studierichting voor jou!
Binnen de lessen gedragswetenschappen staat het gedrag van de mens als individu en in groep centraal. Je maakt dus kennis met wetenschappelijke benaderingen en inzichten vanuit psychologie (onderzoek naar de geest), sociologie (onderzoek naar het menselijk gedrag van mensen binnen hun sociale omgeving ) en antropologie (studie van de geschiedenis van de mens). We verwachten dat je op een kritische manier stilstaat bij theoretische inzichten over hoe de mens zich uitdrukt in een bepaalde samenleving en gaan dan samen aan de slag met tal van voorbeelden, casussen en experimenten. 

Sociale wetenschappen

Waarom zijn sommige mensen rijk en andere arm? Hoe komt het dat sommige mensen misdrijven plegen? Waarom geloofden mensen vroeger dat de wereld rondom hen ‘bezeten’ was door bovennatuurlijke krachten, en nu niet meer? Verandert de wereld zo snel door de overwinning van het kapitalisme?  
Dit zijn maar enkele van de vele vragen waarop de sociale wetenschappen een antwoord trachten te geven. Centraal staat de idee dat de wijze waarop mensen samen iets doen, een invloed uitoefent op het leven van die mensen.
We analyseren bepaalde kenmerken van hedendaagse samenlevingen aan de hand van enkele sociologische kernbegrippen zoals sociale mobiliteit, emancipatie, stratificatie, machtsstrijd en sociale ongelijkheid. Zo creëren we een sociaal wetenschappelijk kader dat ons helpt om onze maatschappij beter te doorgronden.

Filosofie

Filosoferen is (buiten)gewoon fijn! Kun je denken zonder taal? Hebben dieren emoties? Hoe weten we wat we weten? Wanneer weet je iets zeker? Mag je liegen? Is er een vrije wil? In de les filosofie stellen we prikkelende vragen waar niet meteen een pasklaar antwoord op is. We luisteren naar andere invalshoeken, leren kritische vragen stellen, constructief in dialoog gaan en we scherpen ons probleemoplossend denken aan. We maken kennis met de ideeën van belangrijke filosofen, we reflecteren over vraagstukken uit de wijsgerige antropologie, de zijnsleer en kenleer en we verdiepen ons in verschillende ethische stromingen en vragen.

Kunstbeschouwing

Wat is kunst? Hoe zijn we van de Vlaamse primitieven tot moderne abstracte kunst gekomen? Waarom betalen mensen vaak hallucinante bedragen voor kunstwerken?
In de lessen kunstbeschouwing zet je de eerste stappen in het kunstwetenschappelijk analyseren van verschillende artistieke uitingen. We leren samen kijken naar verschillende kunstvormen. Eerst gaat het om aanschouwen en beleven. Daarna gaan we dieper in op wat we gezien hebben door het kunstwerk beter te leren begrijpen en te analyseren. We leggen zo de basis voor een kunsthistorisch perspectief en ontwikkelen een kunstwetenschappelijke bril die onze artistieke ervaringen kan verdiepen. 

Vak
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Natuurwetenschappen
2
2
Gedragswetenschappen
3
3
Cultuurwetenschappen
1
2
Filosofie
1
1
Kunstbeschouwing
1
1
2e-graad-Humane-Oostakker

MODERNE TALEN / 8u/9u

De studierichting Moderne Talen beschrijft perfect waar jouw interesses liggen: je bent een leerling met een brede interesse in verschillende vreemde talen en het Nederlands. Daarnaast ben je zeker geïnteresseerd in de cultuur waar deze talen gesproken worden. Mensen zeggen vaak van jou dat je een heuse ‘talenknobbel’ hebt.

Tout court: je spreekt en schrijft graag in verschillende vreemde talen, je bent nieuwsgierig naar hoe taal ‘als systeem’ werkt (de bouwstenen van de grammatica en woordenschat), hoe communicatie werkt en je wilt weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Talen studeren betekent ook wel dat je graag leest en open staat voor allerlei vormen van literatuur.

How? In de eerste plaats verscherpen wij jouw communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Je leert dus in die talen op een uitdagend niveau lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast leer je een extra vreemde taal kennen, namelijk het Duits.

Aber… Je vreemdetalenkennis hoeft daar echter niet te stoppen! Je kan er voor kiezen om ook nog Chinees of Spaans als seminarie op te nemen.

Vak
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Nederlands
0
+1
Engels
+1
+1
Frans
+1
+1
Duits
2
2
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Communicatiewetenschappen
1
1
2e-graad-Moderne-Talen-Oostakker
bottom of page