top of page

DOMEIN KLASSIEKE TALEN / 5u

Latijn

Latijn is de voorouder van de Romaanse talen en heeft ook de Germaanse talen enorm beïnvloed. In een drietalig land zoals België kan de ervaring met een complexer taalsysteem, zoals dat van het Latijn, een hulp zijn bij het leren van de taal die je zelf spreekt of bij het leren van andere moderne talen. 
Het vak Latijn biedt jou een cultuurhistorische verkenning van de oudheid en van alle tijden die volgden. De antieke maatschappij staat immers niet op zich, maar vormt een spiegel voor andere tijden. Soms om een kritisch contrast te bieden, vaak om een frisse reminder te vormen voor het feit dat we eigenlijk niet zoveel verschillen van die Grieken en die Romeinen. We doen aan taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurverdieping aan de hand van authentieke fragmenten van antieke auteurs zoals Caesar, Cicero, Ovidius en Vergilius. We maken op deze manier kennis met verschillende genres zoals lyriek, epiek, fabels, retoriek, geschiedschrijving et cetera.

Grieks

Oudgrieks is een vreemde en grotendeels vergeten, maar ook geniale taal, die voortleeft in de geschriften van dichters, historici, toneelschrijvers en denkers zoals Homeros, Sappho, Herodotos, Sofokles, Sokrates en Plato. We doen in het vak Grieks aan taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurreflectie aan de hand van originele tekstfragmenten die soms 2500 jaar oud zijn maar nog steeds tot de verbeelding spreken. We lezen ook stukken in vertaling, gaan daarbij op zoek naar de oorsprong van het theater en leren hoe dat nu precies zat met dat houten paard van Troje. We maken verschillende boottochten langs Griekse eilanden en zeemonsters en we denken samen met enkele Grieken na over ons leven op deze planeet.

Latijn
4
Grieks
1
2A-Klassieke talen-Oostakker

DOMEIN STEM-WETENSCHAPPEN / 5u

STEAM

Binnen het vak STEAM neem jij als echte wetenschapper/ingenieur controle over verschillende projecten. Je gaat eerst onderzoekend aan de slag om je te verdiepen in een onderwerp waarbij je verschillende wetenschappelijke vaardigheden ontwikkelt. Hierna neem je zelf de touwtjes in handen en werk je eigen oplossingen en uitvindingen uit die een concrete situatie helpen of verbeteren. Je leert werken met verschillende technieken zoals digitaal ontwerp, geluidsbewerking maar ook solderen en mechanica.

Programmeren

Binnen het vak programmeren overlopen we op een laagdrempelige manier het volledige proces van het maken van games en andere applicaties. We nemen de eerste stappen binnen het schrijven van code en werken onze eigen (3D-)designs digitaal uit. Er wordt binnen dit vak ook gewerkt aan de computervaardigheden in het algemeen. Creativiteit en techniek gaan hand in hand binnen dit vak!

STEAM
4
Programmeren
1
2A-STEM-Wetenschappen-Oostakker

DOMEIN MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN / 5u

Talen

Ben jij zowel gefascineerd door taal als door wetenschappen? Wil je de moderne vreemde talen diepgaander en vanuit verschillende perspectieven benaderen? Dan is de uitbreiding talen de uitgelezen kans om deze zaken toe te passen. 
Binnen dit vak wordt de leerling actief betrokken bij zijn/haar eigen leerproces door taal hoofdzakelijk te onderzoeken aan de hand van de wetenschappelijke methode. De verbondenheid tussen de moedertaal en verschillende andere talen wordt onderzocht, en we werken samen om de meertaligheid zo veel mogelijk te omarmen. Op die manier wakkeren we de goesting in taal (verder) aan. 

Wetenschappen

Ben je gefascineerd door de aarde, de natuur en de ruimte? Wil je fysische verschijnselen onderzoeken, chemische proefjes uitvoeren of de natuur onder een microscoop bestuderen? In de uitbreidingsuren wetenschappen gaan we aan de slag met projecten die telkens een ander wetenschappelijk onderzoek aankaarten.
De wetenschappelijke methode ligt aan de basis van dit vak. Elk project wordt hierdoor ondersteund. Je leert denken, kijken, rekenen en werken als een echte wetenschapper. Het lessenpakket omvat alle onderdelen van de natuurwetenschappen en is de ideale voorbereiding op de wetenschapsvakken in de tweede graad. 

Frans Uitbreiding
1
Engels Uitbreiding
1
Nederlands Uitbreiding
1
Wetenschappen Uitbreiding
2
2A-Moderne Talen-Wetenschappen-Oostakker
2A M&W OA

DOMEIN MAATSCHAPPIJ & WELZIJN  / 5u

Voor wie?

Ben je geboeid door het gedrag van mensen, door culturen en gewoontes, door politiek en psychologie, door wat mensen drijft om bepaalde dingen te doen? Ben je bereid om in groep te werken, en wil je je communicatieve vaardigheden oefenen? Dan is deze richting iets voor jou.

Inhoudelijk

In het domein Maatschappij & Welzijn zijn sociale en communicatieve vaardigheden heel belangrijk. Je verdiept je in verschillende sociale situaties en volgt culturele en politieke ontwikkelingen. Je proeft vanuit een wetenschappelijke basis van wat de richting Humane Wetenschappen in het derde jaar Doorstroomfinaliteit zoal te bieden heeft.

Maatschappij & Welzijn
5
2A - Drama - Oostakker

DOMEIN KUNST & CREATIE - DRAMA / 5u

Toneel

In de lessen toneel leer je acteren. We beginnen het schooljaar met het spelen van korte scènes  en we eindigen het jaar met een volwaardige toneelvoorstelling, die we spelen voor publiek in de theaterzaal op school.
Je leert verschillende personages spelen, de ruimte gebruiken, de juiste focus en energie vinden, een theaterboog maken, je stem inzetten, samenspelen, het publiek bespelen, je inleven in een rol … Kortom, je grenzen verleggen. Zowel op artistiek als op persoonlijk vlak. 
Je leert jezelf kennen, je zelfvertrouwen groeit, je leert samenwerken met anderen, krijgt inzicht in je eigen emoties en die van de ander.
Het vak toneel is er voor de acteur in jou. Je leert hoe je zowel verbaal als lichamelijk een boodschap kan overbrengen. Hiervoor heb je zowel durf, empathie, energie als een creatief brein nodig.

Verbale vorming

Het vak verbale vorming is een technisch vak waarin je leert om je correct en vlot uit te drukken. Hierbij hechten we niet enkel belang aan je stemgebruik en uitspraak, maar ook aan de communicatie met het hele lichaam (lichaamstaal).
Je leert er ook hoe je te bewegen in de ruimte (ruimtegebruik).
Via specifieke oefeningen en creatieve opdrachten werken we aan ritme, tempo en toonhoogte. 
Dit alles wordt overgoten met een grote portie spelplezier.

Creatie

In de lessen creatie ga je vooral zelf aan de slag. Doorheen het schooljaar krijg je verschillende opdrachten, waarbij de nadruk voornamelijk ligt op het maakproces. Op het einde van het jaar werken we een groepsopdracht uit tot een echt toonbare mini-voorstelling.
Je leert om concrete ideeën te vormen en om deze om te zetten naar een theatrale verbeelding. Je leert hoe een script opgebouwd wordt, hoe je een decor kan inzetten om je ideeën vorm te geven, hoe je met techniek bepaalde effecten kan bewerkstelligen, hoe je een spanningsboog kan ontvouwen, hoe je verschillende theatervormen kan inzetten … 
Je leert jezelf kennen, je zelfvertrouwen groeit, je leert samenwerken met anderen, krijgt inzicht in je eigen filosofieën en die van de ander, je leert om interdisciplinair verschillende kunstvormen in te zetten en verbreedt hierdoor je artistieke persoonlijkheid. 
Het vak creatie is er voor de maker in jou. Je leert om kritisch na te denken en jezelf en anderen in vraag te stellen. Je leert om een theatrale mening te ontwikkelen. Hiervoor heb je zowel creativiteit, authenticiteit, energie als een visionair brein nodig.

Verbale vorming
1
Toneel
2
Creatie
2
IMG_0611.jpeg

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN IN 2A

Domein x + Keuzemodule x / (of) Keuzemodule y / ...

Klassieke Talen + mens in Beeld  / dans / drama / musiceren / musical

STEM-Wetenschappen + cultuur en filosofie / mens in Beeld / dans / drama / musiceren / musical

Moderne Talen en Wetenschappen + cultuur en filosofie / mens in Beeld / dans / drama / musiceren / musical

Maatschappij & Welzijn + mens in beeld / drama / dans / musiceren / musical
   
Kunst & Creatie - Drama + cultuur & filosofie / mens in Beeld

2A-combinaties-Oostakker
bottom of page