top of page

MODULE KLASSIEKE TALEN

Latijn

Heb je een brede interesse of een talent voor taal en cultuur? Verlang je om je te verdiepen in de studie van een oude taal, de cultuur en de mythologie van de Grieken en de Romeinen? Dan is de module Klassieke Talen iets voor jou. We lezen in de lessen Latijn vrijwel meteen originele teksten van Romeinse auteurs en we wagen ons in de voetsporen van mythologische figuren zoals Venus, Pandora, Romulus en Hercules. In het tweede jaar combineren we trouwens vier uren Latijn met een uur Grieks per week. De studie van deze boeiende talen biedt heel wat voordelen: zonder dat je het beseft, scherp je je doorzettingsvermogen aan, train je je geheugen en verwerf je inzichten in moderne talen. Voel je je hierdoor aangesproken? Twijfel dan niet!

Latijn
4
1A-Klassieke talen-Oostakker

MODULE MODERNE TALEN

Uitbreiding

Heb je een talenknobbel? Of zomaar interesse in Frans, Engels en Nederlands? In de extra uren ga je dieper in op de Franse, Engelse en eigen taal en cultuur. Je stelt je bijvoorbeeld de vraag waar de oorsprong van de woorden ligt die we vandaag gebruiken. Je onderzoekt hoe literatuur ons als mens verrijkt en gaat de diepere betekenis van teksten na. Je verdiept je in grammatica en taalbeschouwing en leert op deze manier een taal beter kennen.

Frans, Engels & Nederlands uitbreiding
3
1A-Moderne talen-Oostakker

MODULES STEM - WETENSCHAPPEN

STEAM

In de module STEAM verdiep je je in de componenten Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics die via projectmatig werken worden gebundeld. Daarnaast ontwikkel je een aantal sleutelcompetenties (zoals leren samenwerken, opzoeken, samenvatten, presenteren, jezelf evalueren) die je in andere vakken en in de volgende graden als bouwstenen kan gebruiken bij het verwerven en verwerken van de leerinhouden.

Creatieve technieken

Hou je van wetenschappen en ga je hiermee graag creatief aan de slag? Dan is de module creatieve technieken iets voor jou. Aan de hand van een probleemstelling verken je vanuit een creatieve invalshoek verschillende domeinen zoals fotografie, vormgeving, geluid- en lichttechnieken, houtbewerkingstechnieken, elektriciteit e.a.

STEAM
4
Creatieve Technieken
2
1A-Stem-Wetenschappen-Oostakker

MODULES MAATSCHAPPIJ & CULTUUR

Cultuur en filosofie

Creëer, inspireer en experimenteer je graag? In deze module leer je jezelf, de anderen en de wereld op een creatieve en filosofische manier kennen. Je onderzoekt onder andere hoe je brein werkt, hoe we met elkaar en de maatschappij omgaan en wat de impact is van onze levenswijze op onze omgeving. Tijdens de lessen leer je zo je inzicht vergroten, nadenken, een dialoog opbouwen en gesprekken vorm of richting geven, samenwerken en gemeenschappelijke doelen onderzoeken.

Mens in beeld

Hoe drukt de mens zich uit met beelden? In het vak mens in beeld kijken we naar kunstenaars van vroeger en nu en dit van over de hele wereld. Samen ontdekken we verschillende kunstvormen en bespreken we elkaars visies en ideeën. Na deze kunstbeschouwing ga je zelf beeldend aan de slag en maak je een expressief werkstuk met veel ruimte tot persoonlijke inbreng. We experimenteren met zo veel mogelijk materialen en technieken. De lessen mens in beeld zijn eerder doe- dan theorielessen, ingericht voor kleine groepen.

Kunstinitiatie

Kunstinitiatie geeft een inleiding in de kunstwereld. Tijdens de lessen bespreek je wat kunst is en waarom. Je zoekt uit welke verschillende kunstvormen er bestaan en waar je ze kunt beleven. De vergaarde kennis beleef je op een creatieve manier door zelf als kunstenaar aan de slag te gaan in verschillende projecten.

Cultuur & Filosofie
2
Mens in beeld
2
Kunstinitiatie
1
1A-Maatschappij-Cultuur-Oostakker

MODULES KUNST & CREATIE

Musiceren

De module Musiceren kan gekozen worden indien voldaan is aan de volgende voorwaarde: de leerling volgt het schooljaar van inschrijving minimum het niveau 2.2 in het DKO of heeft dit behaald.​

In de les samenspel speel je samen met je medestudenten muziek in een band. Het repertoire is afhankelijk van de samenstelling en het niveau van de groep. Stijlen die aan bod kunnen komen in de les Samenspel zijn bijvoorbeeld pop, rock, funk, klassiek, latin en blues.

In de les muzieklab gaan we samen op ontdekkingstocht in de uitgebreide wereld van de verschillende muziekgenres. Van blues over hardrock tot techno, alle stijlen komen aan bod! Vervolgens gaan we hier zelf mee aan de slag: een eigen bluesnummer schrijven, je beste rapskills boven halen of je eigen beats programmeren zijn maar enkele voorbeelden van wat er jou in dit vak te wachten staat!

Drama - expressie

Durf is essentieel tijdens de lessen expressie. We doen dan ook continu beroep op je creatieve verbeelding. Je leert een boodschap overbrengen zonder te spreken. Dit alles gebeurt aan de hand van fantasie- en inlevingsspelen, waarnemingsoefeningen en improvisaties. Door te improviseren leer je ook samenspelen met anderen. Tijdens rollenspelen ontdek je de invloed van jouw spel op je tegenspeler. Daarnaast leer je ook hoe te bewegen in de ruimte. Maar vooral het spelplezier, initiatief nemen en experimenteren zijn van groot belang.

Drama - toneel

In de lessen toneel leren we scènes spelen. We vertrekken vanuit bestaande teksten van verschillende theaterauteurs:  dialogen of korte individuele tekstjes.

Je leert verschillende personages spelen, je lichaamstaal ontdekken, je stem inzetten, samen spelen … Hierbij stel je jezelf enkele cruciale vragen: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat doe ik? Waarom doe ik het? Waartoe zal deze actie leiden?

Al deze verworven vaardigheden deel je op het einde van het schooljaar met het publiek tijdens een korte voorstelling, waarbij je ook oog hebt voor kostuums, grime, belichting, decor …

Het vak toneel is er voor de acteur in jou. Je leert hoe je zowel verbaal als lichamelijk een boodschap moet overbrengen. Hiervoor heb je zowel durf, energie als een creatief brein nodig.

Dans - hedendaagse dans

Beweeg en dans je graag? Tijdens de lessen hedendaagse dans werk je aan danstechnische oefeningen op hedendaagse muziek. Ook krijg je veel kans om zelf te experimenteren met jouw dans. Je krijgt improvisatieoefeningen en mag zelf dansjes maken. Elk jaar werken we naar een toonmoment toe, waarop je jouw dansskills kan laten zien aan het publiek.
Voor deze lessen heb je geen voorkennis nodig.

Dans - modern jazz

In de lessen modern jazz word je uitgedaagd om je danstechnische vaardigheden uit te breiden en te verfijnen. Er wordt telkens gestart van de basis van een stijl. Ervaring is dus niet noodzakelijk. In de lessen wordt gewerkt aan muzikaliteit, kracht, lenigheid, coördinatie en creativiteit. Daarnaast staan dansplezier en het ervaren van ‘samen dansen’ steeds centraal. Modern jazz bevat, zoals de naam al aangeeft, elementen uit moderne dans en jazzdans. Deze dansstijl varieert dan ook heel erg per periode, afhankelijk van de focus van de docent op dat moment. In de lessen leren we de stijl dansen, interpreteren, begrijpen en gaan de leerlingen zelf creatief aan de slag met wat ze geleerd hebben door bijvoorbeeld zelf een dans te maken. Ten slotte krijgen de leerlingen de mogelijkheid om zowel aangeleerde choreografie als eigen werk te presenteren op toonmomenten.

Musical

Heb jij een liefde voor musical en wil je een nummer in z’n ware vertolking naar voor brengen? In de module musical leer je hoe dat kan. We zingen in kleine groepjes en leren hoe je stem op een juiste en gezonde manier kan gebruikt worden. De technische basis wordt onder de loep genomen en we lichten de podiumregels toe. Daarnaast werken we aan inleving en podiumprésence: Hoe raak je een publiek? Hoe stel je jezelf open en kan je jezelf laten zien tijdens het zingen? Het meerstemmig zingen is hier ook een belangrijk onderdeel van!

Musiceren (samenspel / muzieklab)
2
Drama (expressie)
1
Dans (hedendaagse dans)
1
Dans (hedendaagse dans / modern jazz)
3
Drama (toneel / expressie)
3
Musical (musicalzangklas / expressie/dans)
2
1A-Kunst-Creatie-Oostakker
1A-combinaties-Oostakker
IMG_3357.jpeg

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN IN 1A

Module x + Module y

Module 4u (Latijn/STEAM) + module 1u of 2u

Latijn + kunstinitiatie / drama / dans / musiceren /  musical
STEAM + kunstinitiatie / drama / dans / musiceren / musical

Module 3u + module 2u

Moderne Talen + cultuur en filosofie / mens in beeld / creatieve technieken / musiceren / musical

Dans + mens in beeld / cultuur en filosofie / creatieve technieken

Drama + mens in beeld / cultuur en filosofie / creatieve technieken

bottom of page