Campus Oostakker: wie is wie?

Mijn kind is ziek

 SCHOOLSECRETARIAAT:

dhr. Luc D'hont

E luc@einsteinatheneum-oostakker.be

T 09 394 30 70

 • inschrijvingen

 • eerste zorg en ondersteuning

 • melden afwezigheid

 • leerlingenadministratie

 STUDIECOACHING:

Mevr. Johanna Plas

E llb@einsteinatheneum-oostakker.be
 

 • leermoeilijkheden

 • studiecoaching

 • huiswerkklas

 LEERBEGELEIDING:

Mevr. Emilie Bizet

E llb@einsteinatheneum-oostakker.be

 • sociale en emotionele begeleiding

 • opvolging begeleidingsdossiers

 • begeleidingsovereenkomsten

 PEDAGOGISCH COÖRDINATOR:

dhr. Tom Meiresonne

E coordinator@einsteinatheneum.be
 

 • algemene inlichtingen

 • beleidsondersteuning

 • verantwoordelijke projecten

 • leerbegeleiding

 • taalbeleid

 • school- en vakgebonden attitude

 DIRECTEUR:

Dhr. Albrecht Terryn

Indien uw kind niet aanwezig kan zijn op school, vul dan onderstaand formulier in.


OPGELET! De afwezigheid is pas wettelijk na het indienen van een geldig attest of ziektebriefje.

Bedankt! Bericht verzonden.

COÖRDINATOR CAMPUS OOSTAKKER:

Mevr. Dominique Hutsebaut

E dominiquehutsebaut@einsteinatheneum.be
 

 • algemene inlichtingen

 • beleidsondersteuning

 • verantwoordelijke projecten

 • leerbegeleiding

 • taalbeleid

 • school- en vakgebonden attitude

 ONTHAAL:

dhr. Luc D'hont

E info@einsteinatheneum-oostakker.be

T 09 394 30 70

 

 • onthaal

 • contactpersoon directie