Studieaanbod

Het tweede leerjaar A:

verdiepen, verbreden, verkennen

 DOMEIN STEM-Wetenschappen.

 DOMEIN STEM-WETENSCHAPPEN 

STEAM

In de module STEAM verdiep je je in de componenten Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics die via projectmatig werken worden gebundeld. Daarnaast ontwikkel je een aantal sleutelcompetenties, zoals leren samenwerken, opzoeken, samenvatten, presenteren, jezelf evalueren. Dat kan je in andere vakken en in de volgende graden gebruiken als bouwstenen bij het verwerven en verwerken van de leerinhouden.