Studieaanbod

Het tweede leerjaar A:

verdiepen, verbreden, verkennen

 DOMEIN Moderne Talen en Wetenschappen

 DOMEIN MODERENE TALEN EN WETENSCHAPPEN:

Einstein-26.jpg

Talen

Ben jij zowel gefascineerd door taal als door wetenschappen? Wil je de moderne vreemde talen diepgaander en vanuit verschillende perspectieven benaderen? Dan is de uitbreiding talen de uitgelezen kans om deze zaken toe te passen. 

Binnen dit vak wordt de leerling actief betrokken bij zijn/haar eigen leerproces door taal hoofdzakelijk te onderzoeken aan de hand van de wetenschappelijke methode. De verbondenheid tussen de moedertaal en verschillende andere talen wordt onderzocht, en we werken samen om de meertaligheid zo veel mogelijk te omarmen. Op die manier wakkeren we de goesting in taal (verder) aan. 

Wetenschappen

Ben je gefascineerd door de aarde, de natuur en de ruimte? Wil je fysische verschijnselen onderzoeken, chemische proefjes uitvoeren of de natuur onder een microscoop bestuderen? In wetenschappen uitbreiding gaan we aan de slag met projecten die telkens een ander wetenschappelijk onderzoek aankaarten.

De wetenschappelijke methode ligt aan de basis van dit vak. Elk project wordt hierdoor ondersteunt. Je leert denken, kijken, rekenen en werken als een echte wetenschapper. Het lessenpakket omvat alle onderdelen van de natuurwetenschappen en is de ideale voorbereiding op de wetenschapsvakken in de 2e graad.