Studieaanbod 2A campus Evergem - nieuwe lessentabellen SJ 2022-2023

Het tweede leerjaar A:

verdiepen, verbreden, verkennen

 PRINCIPES :

Het lessenpakket van 2A telt maximum 32 lesuren. Hiervan worden er 25 ingevuld door de basisvorming, 5 door het domein en maximum 2 door het keuzegedeelte

Dans PRO is hierbij een uitzondering waarbij het domein uit 12 uur bestaat.

B A S I S V O R M I N G  =  25 u +
DOMEIN  =  5 u +
 K E U Z E G E D E E L T E  =  1u of 2u

Uitleg keuzemodules: zie 1A

 BASISVORMING = 25 LESUREN .

 KEUZEMODULES 1U OF 2U :

Heuristiek

“HEUREKA” riep Archimedes bij het vinden van een oplossing. Nu is het aan jou!

In het vak Heuristiek ga je zelf op zoek naar de oplossing voor verscheidene problemen. Je gaat aan de slag met oplossingsstrategieën die je reeds leerde en leert nieuwe manieren om problemen aan te pakken.

Probleemoplossend denken is niet enkel van toepassing in het vak wiskunde. Zo kunnen er probleemstellingen vanuit verschillende vakken met behulp van heuristieken aangepakt worden. Trial and error kan bij Heuristiek leiden tot het  nadenken over hetgeen je al weet en breidt je kennis verder uit.

brochure_03.png