Studieaanbod 1A

Het eerste leerjaar A:

proeven, verbreden, verdiepen, remediëren

 PRINCIPES :

 BASISVORMING = 27 LESUREN .

Het lessenpakket van 1A telt maximum 32 lesuren. Hiervan worden er 27 ingevuld door de basisvorming en maximum 5 door het keuzegedeelte.

1 Dans PRO is hierbij een uitzondering waarbij het keuzegedeelte uit 12 uur bestaat.

B A S I S V O R M I N G  =  27 u
+  K E U Z E G E D E E L T E  =  4 u of 5 u

MODULE 4u (Latijn / STEAM) + MODULE 1u

of

MODULE 2u + MODULE 2u 

of

MODULE 3u + MODULE 2u

In de cluster Moderne Talen en de cluster Wetenschappen wordt er intensief samengewerkt tussen de verschillende vakgebieden. Leerplandoelen, remediëring en evaluatie worden op elkaar afgestemd.

 

Voor de vakken Frans en wiskunde worden de leerlingen uit 1 A ingedeeld in vakniveaugroepen. Op deze manier proberen we de sterke leerlingen uit te dagen en minder sterkte leerlingen extra te ondersteunen.

Verder werken we STEAM-gericht in Artistiek met Techniek. We verbinden deze twee vakken via specifiek gekozen projecten.

Binnen het vak Competentie-atelier werken we aan sociale en 21e eeuwse vaardigheden (zoals kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, ...). De leerlingen leren plannen en organiseren en werken rond burgerschap
en weerbaarheid.

Er kunnen geen twee modules binnen eenzelfde tabel gekozen worden. De keuze geldt in principe voor een heel schooljaar. De remediërende modules kunnen door de klassenraad echter opgelegd worden.

 MODULES .

SCHOLENGROEP

SCHOLENGROEP GENT

ADRES

Campus Evergem

Hofbilkstraat 21

9940 Evergem

Campus Oostakker

Gentstraat 194

9041 Oostakker

VACATURES

Ben je een creatieve, gemotiveerde leerkracht én heb je zin om ons fantastisch team te versterken?


Ontdek onze vacatures of solliciteer spontaan via info@einsteinatheneum.be t.a.v. de Algemeen directeur.

Volg ons op sociale media:

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon