AFSPRAKEN

Privacybeleid

In het licht van de vernieuwde vereisten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  werkt de school aan de verdere uitwerking van haar privacybeleid. Voor de school is het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de leerlingen, ouders, haar werknemers en andere personen met wie zij verbonden is een doel op zich en bovenal een wettelijke verplichting die de school hoog in het vaandel draagt. Ook alle andere bestaande en toekomstige relevante wetgeving inzake gegevensbescherming zal hierbij in acht worden genomen.  

Documenten