AFSPRAKEN

Kostenplaatje

Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde onderwijsactiviteiten en didactisch materiaal zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen.  

Voor deze provisie wordt bij de inschrijving een betalingscontract aangeboden, waarbij je kan opteren voor betaling in één schijf of in drie schijven: 

eerste graad: 200 EUR/schooljaar
tweede graad: 250 EUR/schooljaar 
derde graad : 350 EUR/schooljaar 

In dit bedrag zijn inbegrepen:

  • kosten voor eenmalige projecten, projectweken, workshops, dagreizen en activiteiten extra muros 

  • kopiëen 

  • schoolplanner 

  • cursusblok 

  • ICT-bijdrage 

  • t-shirt en sporttas LO 

  • speciale verzekeringen, adminstratieve kosten, e.d. 

  • … 

In dit bedrag is de kost van meerdaagse uitstappen niet inbegrepen. 
Op het einde van het schooljaar wordt een eindafrekening gemaakt, waarna je eventueel een deel van het bedrag terugkrijgt. 

Einstein-3.jpg