Studieaanbod 2A campus Oostakker

Het tweede leerjaar A:

verdiepen, verbreden, verkennen

 PRINCIPES :

 BASISVORMING = 25 LESUREN .

Het lessenpakket van 2A telt maximum 32 lesuren. Hiervan worden er 25 ingevuld door de basisvorming, 5 door het domein en maximum 2 door het keuzegedeelte

1 Dans PRO is hierbij een uitzondering waarbij het domein uit 12 uur bestaat.

B A S I S V O R M I N G  =  25 u +
DOMEIN  =  5 u +
 K E U Z E G E D E E L T E  =  1u of 2u

 KEUZEMODULES 1U OF 2U :

 DOMEINEN .

Uitleg keuzemodules: zie 1A

brochure_03.png