Studieaanbod

Het tweede leerjaar A:

verdiepen, verbreden, verkennen

 DOMEIN KUNST & CREATIE :

 DOMEIN Kunst & Creatie -

KUNST EN CULTUUR

Kunstbeschouwing

Kunst creëren is leuk,  maar ben je eigenlijk ook wel benieuwd naar alle kunst die al bestaat? In dit vak gaan we daarmee aan de slag. We onderzoeken alle mogelijke bronnen van kunst en cultuur. Zo ontdekken we verschillende kunstenaars en hun uiteenlopende artistiek-creatieve producten. Je leert kunstwerken waarnemen en benoemen. Neemt je familie je wel eens mee naar een museum? Wie weet ben jij voortaan de gids!

Kunstbeleving

Ben je creatief en geboeid door kunst en cultuur? Ga je graag aan de slag met verschillende artistieke en creatieve expressievormen? In het vak kunstbeleving experimenteren en analyseren we verschillende expressievormen. We gaan aan de slag met beeld, beweging, klank, media en woord. Allerlei creatieve vaardigheden en nieuwe technieken komen aan bod.  

Cultuurbeleving

In het vak Cultuurbeleving worden jouw culturele interesses geprikkeld en ontwikkeld. Humane thema’s vormen de basis voor de projecten waarbij de focus ligt op de vorming van een eigen culturele identiteit.

In de lessen gaat het niet alleen om het leren van feiten, kennis of bepaalde technische vaardigheden. Het gaat erom na te denken over én uitdrukking te geven aan hoe mensen denken en handelen. Participatie, reflectie en creatie zijn kernwoorden waarbij beelden vaak de bovenhand nemen op de geschreven en gesproken taal.

 DOMEIN Kunst & Creatie - DRAMA .

Toneel

In de lessen Toneel leer je acteren. We beginnen het schooljaar met het spelen van korte scènes  en we eindigen het jaar met een volwaardige toneelvoorstelling die we spelen voor publiek in de theaterzaal op school.

Je leert verschillende personages spelen, de ruimte gebruiken, de juiste focus en energie vinden, een theaterboog maken, je stem inzetten, samenspelen, het publiek bespelen, je inleven in een rol, …Kortom, je grenzen verleggen. Zowel op artistiek als op persoonlijk vlak. 

Verbale vorming

Het vak Verbale Vorming is een technisch vak waarin je leert om je correct en vlot uit te drukken. Hierbij hechten we niet enkel belang aan je stemgebruik en uitspraak, maar ook aan de communicatie met het hele lichaam; lichaamstaal.

Je leert er ook hoe je te bewegen in de ruimte; ruimtegebruik.

Via specifieke oefeningen en creatieve opdrachten werken we aan ritme, tempo en toonhoogte. 

Dit alles overgoten met een grote portie spelplezier.

Creatie

In de lessen Creatie ga je vooral zelf aan de slag. Doorheen het schooljaar krijg je verschillende opdrachten waar de nadruk voornamelijk ligt bij het maakproces. Op het einde van het jaar werken we een groepsopdracht uit tot een echt toonbare mini-voorstelling.

Je leert om concrete ideeën te vormen en om deze om te zetten naar een theatrale verbeelding. Je leert hoe een script opgebouwd wordt, hoe je een decor kan inzetten om je ideeën vorm te geven, hoe je met techniek bepaalde effecten kan bewerkstelligen, hoe je een spanningsboog kan inzetten, omgaan met verschillende theatervormen, … 

 DOMEIN Kunst & Creatie - MUSICAL.

Musicalzang

Heb jij een liefde voor musical en zou je het leuk vinden om die nummers ook zelf te leren zingen? In de lessen musicalzang leer je de kneepjes van het vak! In kleine groepjes gaan we aan de slag en leren we hoe je je stem op een juiste en gezonde manier kan gebruiken. Daarnaast werken we aan inleving en podiumprésence: hoe kan je het publiek raken en ontroeren tijdens het zingen? Hoe gedraag je je op een podium?

Ook meerstemmig zingen en zelfs bodypercussion komen aan bod!

Een stevige dosis enthousiasme en een voorliefde voor zang is vereist, ervaring/voorkennis niet.

Expressie

Durf is essentieel tijdens de lessen expressie. We doen beroep op je creatieve verbeelding, je leert bv. een boodschap over te brengen zonder te spreken. Dit alles gebeurt aan de hand van fantasie- en inlevingspelen, waarnemingsoefeningen en improvisaties. 

Dans

In de lessen Modern jazz krijg je een mengeling gepresenteerd van de meest energieke en expressieve moves, technieken en muziekkeuzes die typerend zijn voor de populaire hedendaagse dansgenres. Je leert losser dansen waarbij je je als danser je op een andere manier leert presenteren.

 DOMEIN Kunst & Creatie - MUZIEK .

Instrument

Heb jij een liefde voor muziek en zou je het leuk vinden om zelf een instrument te kunnen bespelen?

In de lessen instrument leer jij individueel of in kleine groep de kneepjes van het vak! 

Kies zelf met welk instrument jij aan de slag wil: drum, zang, piano, viool, gitaar … 

Je kan ook kiezen op welke stijl je wil focussen in de instrumentles. Pop/jazz en aanverwante stijlen of eerder klassiek zijn twee opties.

Weet je nog niet welke stijl je wil leren dan gaan we daar samen naar op zoek.

Samenspel

In de les samenspel speel je samen met je medestudenten muziek in een band. Het repertoire is afhankelijk van de samenstelling en het niveau van de groep. 

Stijlen die aan bod kunnen komen in de les samenspel zijn bijvoorbeeld pop, rock, funk, klassiek, latin en blues.

Zangklas

In de zangklas leren we hoe je je stem op een juiste en gezonde manier kan gebruiken. Daarnaast werken we aan ademhaling, inleving en podiumprésence. Hoe kan je het publiek raken en emotioneren tijdens het zingen? Hoe gedraag je je op een podium? 

Ook meerstemmig zingen en zelfs bodypercussion komen aan bod!

​​Muziekleer

In de lessen muziekleer leren we noten lezen en partituren analyseren, zodat jij jouw instrument nog beter onder de knie krijgt. Waar muzieknoten jou nu misschien nog niet veel zeggen, zal je merken dat je binnen één jaar vlot liedjes kan zingen met de juiste notennamen. Ook word je muzikaal gehoor getraind, en gaan we aan de slag met verschillende ritmes en maatsoorten. 

Het vak Muziekleer is een vervolg op hetzelfde vak in het eerste jaar. Voorkennis is dus noodzakelijk als je hiermee in het tweede jaar wilt starten.

In het begin van het schooljaar wordt een toetsingsproef afgenomen. Op basis van de resultaten worden de leerlingen ingedeeld in de groep basis of in de groep gevorderden (met mogelijkheid tot Creatief Musiceren).

Instrument/zang indien voldaan aan de volgende voorwaarde:
de leerling volgt het schooljaar van inschrijving niveau 2.3 in het DKO of heeft dit achter de rug.

 DOMEIN Kunst & Creatie - DANS PRO = 12u .

_ACH4228.jpg

In samenwerking met het MUDA Kunstsecundair biedt het Einstein Atheneum een intensieve hedendaagse dansopleiding met het oog op doorstroom naar hoger dansonderwijs in binnen- en buitenland. 

Eerst is er de oriënteringsproef om na te gaan in welke mate je de volgende eigenschappen bezit: een groot dansant en voldoende muzikaal talent, een stevige fysieke conditie, een goede coördinatie en een flinke goesting in dans en podium. 

Het zesjarig traject – eerste graad aan het Einstein Atheneum, tweede en derde graad aan het MUDA Kunstsecundair – maakt een technisch sterke danser of danseres van je, met gevoel voor experiment en vermogen tot eigen creatie. 

Onze eerste graad focust op de ontwikkeling van je lichaam en het plezier in beweging. De tweede graad verbetert je techniek en werkt aan je persoonlijkheid. In de derde graad zet je die ontwikkeling verder en stomen we je klaar voor de audities in het hoger onderwijs. 

In de opleiding:

  • volg je les in hedendaagse dans, klassieke dans, modern jazz, evenals compositie & improvisatie

  • werk je projectmatig met (internationale) gastdocenten en choreografen

  • leer je kijken naar dansvoorstellingen en verwerf je skills om zelf een voorstelling te realiseren

  • krijg je overkoepelende dansbegeleiding en de tools om je fysiek te verbeteren en blessures te vermijden

Om te kunnen starten in de richting DANS PRO toetsen we dus jouw fysieke geschiktheid en aanleg tijdens een oriënteringsproef. De proef leidt tot een eerlijk maar niet bindend advies. De eerste graad DANS PRO is een onderdeel van de zesjarige Hedendaagse dansopleiding op onze campus in Evergem en bereidt dus voor op een verdere dansloopbaan in het MUDA Kunstsecundair.

Inschrijven voor de oriënteringsproef doe je via volgende link

* ODB = Overkoepelende dansbegeleiding

 

Als je voor de module DANS PRO kiest, valt er in de basisvorming 1 uur Lichamelijke Opvoeding weg aangezien een deel van de doelen wordt behaald binnen de dansvakken.

​​De domeinen Kunst & Creatie Muziek en Kunst & Creatie Musical zijn ook voorbereidend op het kunstsecundair onderwijs in het MUDA Kunstsecundair.