Studieaanbod

Het tweede leerjaar A:

verdiepen, verbreden, verkennen

 DOMEIN Klassieke talen .

 DOMEIN KLASSIEKE TALEN :

Latijn

Latijn is de voorouder van de Romaanse talen en heeft ook de Germaanse talen enorm beïnvloed. In een drietalig land zoals België kan de ervaring met een complexer taalsysteem, zoals dat van het Latijn, een hulp zijn bij het leren van de taal die je zelf spreekt of bij het leren van andere moderne vreemde talen. 

Het vak Latijn biedt jou een cultuurhistorische verkenning van de oudheid en van alle tijden die volgden. De antieke maatschappij staat immers niet op zich, maar vormt een spiegel voor andere tijden. Soms om een kritisch contrast te bieden, vaak om een frisse reminder te vormen voor het feit dat we eigenlijk niet zoveel verschillen van die Grieken en die Romeinen. We doen aan taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurverdieping aan de hand van authentieke fragmenten van antieke auteurs zoals Caesar, Cicero, Ovidius en Vergilius. We maken op deze manier kennis met verschillende genres zoals lyriek, epiek, fabels, retoriek, geschiedschrijving, et cetera.

Grieks

Oudgrieks is een vreemde en grotendeels vergeten, maar ook geniale taal, die voortleeft in de geschriften van dichters, historici, toneelschrijvers en denkers zoals Homeros, Sappho, Herodotos, Sofokles, Sokrates en Plato. We doen in het vak Grieks aan taalreflectie, lectuurreflectie en cultuurreflectie aan de hand van originele tekstfragmenten die soms 2500 jaar oud zijn, maar nog steeds tot de verbeelding spreken. We lezen ook stukken in vertaling, gaan daarbij op zoek naar de oorsprong van het theater en leren hoe dat nu precies zat met dat houten paard van Troje. We maken verschillende boottochten langs Griekse eilanden en zeemonsters en we denken samen met enkele Grieken na over ons leven op deze planeet.