Studieaanbod campus Evergem: 2de graad ASO

De 2de graad ASO:

talenten ontwikkelen

 PRINCIPES :

De lessentabellen van de tweede graad ASO zijn zo opgebouwd dat men, naast de basisvorming en een gekozen domein, steeds kan kiezen voor aanvullende seminaries talen, seminaries wetenschappen of seminaries kunst.

B A S I S V O R M I N G  =  25 u
+  D O M E I N E N  =  4 u

+ SEMINARIE NAAR KEUZE = 1/2/3u

 SEMINARIES :

Alle leerlingen kiezen voor een seminarie van 1, 2 of 3 uur. Men kan binnen een kolom maar één keuze maken. De combinatie van seminaries (1u + 2u) kan enkel indien
het rooster het toelaat.
De keuze van het seminarie of combinaties van seminaries geldt in principe voor een volledige graad.

 SEMINARIE Talen .

 SEMINARIE Wetenschappen .

 SEMINARIE Maatschappij en cultuur .

 SEMINARIE Kunst .

*Enkel voor leerlingen die:
- reeds instrument/zang hebben gevolgd in de eerste graad;
- minstens niveau 2.3 DKO met vrucht hebben beëindigd.

 BASISVORMING = 25 LESUREN .

 DOMEINEN  .

 DOMEIN Klassieke talen .

 DOMEIN Wetenschappen .

 DOMEIN Humane wetenschappen .