Studieaanbod 1A

Het eerste leerjaar A:

proeven, verbreden, verdiepen, remediëren

 Module DANS PRO = 12u .

 Dans Pro :

In samenwerking met het MUDA Kunstsecundair biedt het Einstein Atheneum een intensieve hedendaagse dansopleiding met het oog op doorstroom naar hoger dansonderwijs in binnen- en buitenland. 

Eerst is er de oriënteringsproef om na te gaan in welke mate je de volgende eigenschappen bezit: een groot dansant en voldoende muzikaal talent, een stevige fysieke conditie, een goede coördinatie en een flinke goesting in dans en podium. 

Het zesjarig traject – eerste graad aan het Einstein Atheneum, tweede en derde graad aan het MUDA Kunstsecundair – maakt een technisch sterke danser of danseres van je, met gevoel voor experiment en vermogen tot eigen creatie. 

Onze eerste graad focust op de ontwikkeling van je lichaam en het plezier in beweging. De tweede graad verbetert je techniek en werkt aan je persoonlijkheid. In de derde graad zet je die ontwikkeling verder en stomen we je klaar voor de audities in het hoger onderwijs. 

In de opleiding:

  • volg je les in hedendaagse dans, klassieke dans, modern jazz, evenals compositie & improvisatie

  • werk je projectmatig met (internationale) gastdocenten en choreografen

  • leer je kijken naar dansvoorstellingen en verwerf je skills om zelf een voorstelling te realiseren

  • krijg je overkoepelende dansbegeleiding en de tools om je fysiek te verbeteren en blessures te vermijden

Om te kunnen starten in de richting DANS PRO toetsen we dus jouw fysieke geschiktheid en aanleg tijdens een oriënteringsproef. De proef leidt tot een eerlijk maar niet bindend advies. De eerste graad DANS PRO is een onderdeel van de zesjarige Hedendaagse dansopleiding op onze campus in Evergem en bereidt dus voor op een verdere dansloopbaan in het MUDA Kunstsecundair.

Inschrijven voor de oriënteringsproef doe je via volgende link

* ODB = Overkoepelende dansbegeleiding

 

Als je voor de module DANS PRO kiest, valt er in de basisvorming 1 uur Lichamelijke Opvoeding weg aangezien een deel van de doelen wordt behaald binnen de dansvakken.