AANMELDINGSPROCEDURE EN INSCHRIJVEN 2022-2023

 AANMELDEN EN INSCHRIJVEN 1A .

Leerlingen die overstappen van het lager naar het secundair onderwijs, moeten zich voor het schooljaar 2022-2023 online aanmelden via het centraal aanmeldingsregister van de stad Gent. 

Dit gebeurt voorafgaand aan de inschrijving. 

Hoe dit moet, leest u hieronder. 

 AANMELDEN EN INSCHRIJVINGSDATA 1A .

STAP 1
DIGITAAL AANMELDEN
21 maart `22 om 12u tot 22 april `22 om 12u 

Voor hulp, neem contact op met de school:

09 394 30 70

Je meldt je aan op de website

Je duidt EINSTEIN Atheneum campus Evergem  of  EINSTEIN Atheneum campus Oostakker aan als school van eerste keuze. 

Op de tweede, derde, ... plaats kan je scholen van je tweede, derde, .. keuze aanduiden.  

Broers, zussen, kinderen van personeel moeten ook digitaal aanmelden, maar krijgen voorrang om in te schrijven.

STAP 2
TOEKENNING TICKET INSCHRIJVING
4 mei `22

Je krijgt via e-mail je inschrijvingsticket voor je voorkeursschool toegestuurd. 

STAP 3
EFFECTIEVE INSCHRIJVING
DATA

In de periode van 6 mei `22 tot en met 31 mei `22 kan je je inschrijvingsticket verzilveren en je definitief komen inschrijven. Je hebt hiervoor voorrang op de andere leerlingen zonder ticket. Deze voorrang valt weg na 31 mei `22. Wanneer er dan tickets niet ingeruild zijn, komen er plaatsen vrij.

Wanneer er na de aanmeldingsperiode en het toewijzen van de tickets nog steeds plaatsen vrij zouden zijn, dan kan je je ook vanaf 6 mei `22 zonder inschrijvingsticket definitief inschrijven. 

Inschrijvingen

Om de inschrijvingen voor 1A vlot te laten verlopen, zullen de inschrijvingen digitaal verlopen. Op donderdag 5 mei '22 vanaf 9u krijgt u hiervoor een bericht met alle nodige info én de link naar het online-inschrijvingsdocument doorgestuurd. 

Online inschrijven doe je best zo snel mogelijk (maar zeker binnen de wettelijke termijn). Dit vergemakkelijkt het verwerken van de documenten. 

Inschrijvingsdag

We organiseren op zaterdag 7 mei '22 een inschrijvingsvoormiddag van 9u tot 12u voor ouders die extra hulp wensen bij het inschrijven. Het leerlingensecretariaat verwelkomt u graag. 

1 en 2 juli

Om het inschrijvingsdossier van uw kind administratief af te handelen, vragen we u om op vrijdag 1 juli '22 tussen 9u en 16u of op zaterdag 2 juli '22 tussen 9u en 12u ons op de school de volgende documenten te bezorgen: getuigschrift lager onderwijs, baso-fiche. Indien u op één van deze dagen niet kan langskomen, dan kan u deze documenten ons ook digitaal bezorgen.  

Belangrijk

Het is belangrijk dat u op voorhand met uw kind de verschillende keuzemogelijkheden (zie hiervoor combinaties) bekijkt en hierin al een beslissing neemt. Dit vergemakkelijkt de inschrijvingsprocedure.

Voor 1A geef je steeds naast je basiscombinatie een reservecombinatie op. 

Om in te schrijven hebben we een kopie van de identiteitskaart van uw kind nodig en hebt u reeds de keuzes vooraf bepaald.

Aanvullend:

  • Kom je op de wachtlijst terecht, heb dan even geduld! Je kan door verschuivingen soms sneller dan verwacht toch nog inschrijven. 

  • Broers en zussen van leerlingen op het EINSTEIN Atheneum en MUDA Kunstsecundair en kinderen van personeelsleden van het EINSTEIN Atheneum en MUDA Kunstsecundair hebben voorrangsrecht, maar moeten zich mee aanmelden. 

  • De tijd van aanmelding heeft geen belang zolang men binnen de aanmeldingsperiode blijft. Het maakt met andere woorden niet uit of men zijn kind als eerste of als laatste digitaal aanmeldt.

  • Bij het toekennen van een inschrijvingsticket wordt er enkel rekening gehouden met het criterium voorkeursschool. Toeval bepaalt de plaats op de lijst. Bij overschrijding van de maximumcapaciteit krijgt een leerling de volgende school met de meest gunstige (hoogste) ordening toegewezen.

  • Met het "ticket" (en enkel met zo'n ticket) kan men zich bij ons aanmelden voor inschrijving. 

  • Meer informatie en een FAQ-pagina is te vinden op de aanmeldingswebsite van het LOP (Lokaal OverlegPlatform).​​​

 INSCHRIJVEN 2A EN 2de & 3de GRAAD ASO 

Digitaal aanmelden voor het 2de leerjaar A of de 2de en 3de graad kan vanaf 19 april '22 om 9u via de aanmeldingslink die op dat moment op de startpagina van onze website zal verschijnen. De volgorde van aanmelden bepaalt of uw kind nog een plaats kan bemachtigen.