Studieaanbod campus Evergem: 3de graad ASO

De 3de graad ASO:

talenten verdiepen

 PRINCIPES :

 BASISVORMING = 19 LESUREN .

Waar in de tweede graad de keuze bestond uit het kiezen van een enkel domein, kies je in de derde graad voor dubbele domeinen. Net zoals in de tweede graad kan je hier ook steeds kiezen voor aanvullende seminaries talen, seminaries wetenschappen of seminaries kunst.

B A S I S V O R M I N G  =  19 u
+  D O M E I N E N  =  M A X. 11 u

+ SEMINARIE NAAR KEUZE = 1/2u

 DOMEINEN.

 Latijn - Moderne talen .

 Latijn - Wiskunde .

 Latijn - Wetenschappen.

 Wetenschappen-wiskunde .

 Moderne talen - wetenschappen .

 Humane wetenschappen .

 SEMINARIES :

Alle leerlingen kiezen voor een seminarie van 1 of 2 uur. Men kan binnen een kolom maar één keuze maken. 
De keuze van het seminarie geldt in principe voor een volledige graad.

 SEMINARIE Wetenschappen 

* Indien je in de 2de graad Spaans of Chinees als seminarie hebt gevolgd, dan kan je deze keuze niet meer in de 3de graad maken. Je kan niet kiezen voor hetzelfde taalvak als in je specifieke gedeelte.

** Enkel voor leerlingen die:

  • reeds instrument/zang hebben gevolgd in de tweede graad;

  • minstens niveau 2.3 in het DKO met vrucht hebben beëindigd.

 SEMINARIES Talen (2u)* .

 SEMINARIES Kunst (3u) .