Studieaanbod 2de graad ASO

De 2de graad ASO:

talenten ontwikkelen

 PRINCIPES :

De lessentabellen van de tweede graad ASO zijn zo opgebouwd dat men, naast de basisvorming en een gekozen domein, steeds kan kiezen voor aanvullende seminaries talen, seminaries wetenschappen of seminaries kunst.

B A S I S V O R M I N G  =  25 u
+  D O M E I N E N  =  7 u

+ SEMINARIE NAAR KEUZE = 3u

 SEMINARIES .

Alle leerlingen kiezen voor één van de onderstaande seminaries. De keuze van het seminarie geldt in principe voor een volledige graad.

 SEMINARIES Talen .

 BASISVORMING = 25 LESUREN .

 DOMEINEN = 7 LESUREN .

 DOMEIN Klassieke talen .

* Enkel voor leerlingen die:

  • reeds instrument/zang hebben gevolgd in de tweede graad

  • minstens 3 jaar AML in het DKO met vrucht hebben beëindigd

 SEMINARIE Wetenschappen .

 SEMINARIES Kunst .

 DOMEIN Wetenschappen .

 DOMEIN Humane wetenschappen .

SCHOLENGROEP

SCHOLENGROEP GENT

ADRES

Campus Evergem

Hofbilkstraat 21

9940 Evergem

Campus Oostakker

Gentstraat 194

9041 Oostakker

VACATURES

Ben je een creatieve, gemotiveerde leerkracht én heb je zin om ons fantastisch team te versterken?


Ontdek onze vacatures of solliciteer spontaan via onthaal@einsteinatheneum.be t.a.v. de directeur.

Volg ons op sociale media:

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon