Studieaanbod 2de graad ASO

De 2de graad ASO:

talenten ontwikkelen

 PRINCIPES :

De lessentabellen van de tweede graad ASO zijn zo opgebouwd dat men, naast de basisvorming en een gekozen domein, steeds kan kiezen voor aanvullende seminaries talen, seminaries wetenschappen of seminaries kunst.

B A S I S V O R M I N G  =  25 u
+  D O M E I N E N  =  7 u

+ SEMINARIE NAAR KEUZE = 3u

 SEMINARIES .

Alle leerlingen kiezen voor één van de onderstaande seminaries. De keuze van het seminarie geldt in principe voor een volledige graad.

 SEMINARIES Talen .

seminarie talen.png

 BASISVORMING = 25 LESUREN .

2A - basisvorming.png

 DOMEINEN = 7 LESUREN .

 DOMEIN Klassieke talen .

domein klassieke talen.png

* Enkel voor leerlingen die:

  • reeds instrument/zang hebben gevolgd in de tweede graad

  • minstens 3 jaar AML in het DKO met vrucht hebben beëindigd

 SEMINARIE Wetenschappen .

seminarie wetenschappen.png

 SEMINARIES Kunst .

 DOMEIN Wetenschappen .

domein wetenschappen.png
seminarie kunst.png

 DOMEIN Humane wetenschappen .

domein humane wetenschappen.png