Studieaanbod campus Evergem & Oostakker: 2de graad D/ASO

De 2de graad D/ASO: 

talenten ontwikkelen

HERVORMING: VAN ASO NAAR DOORSTROOMFINALITEIT (D) 

Na het afronden van de eerste graad, maak je een keuze voor reen studierichting. Elke studierichting behoort tot een bepaald studiedomein en tot een bepaalde finaliteit. Met finaliteit bedoelen we: kies je voor een richting die voorbereidt op de arbeidsmarkt, op verder studeren of beide?

Studierichtingen met finaliteit doorstroom bereiden je voor op het hoger onderwijs. Het EINSTEIN Atheneum biedt enkel studierichtingen aan met doorstroomfinaliteit (D).

 PRINCIPES :

De lessentabellen van onze tweede graad zijn zo opgebouwd dat je, naast de basisvorming en het domein, ook een aanvullend 

seminarie talenwetenschappen of kunst kiest.

BASISVORMING 

2de graad doorstroomfinaliteit (hervorming) 

  >3de leerjaar: vanaf schooljaar 2021-2022                                

  >4de leerjaar: vanaf schooljaar 2022-2023                                

DOMEINEN 

3de leerjaar doorstroomfinaliteit 

2de graad SPECIFIEK MODERNE TALEN

(o.v. goedkeuring Vlaamse overheid) 

2de graad SPECIFIEK HUMANE WETENSCHAPPEN 

2de graad SPECIFIEK NATUURWETENSCHAPPEN 

2de graad SPECIFIEK LATIJN 

BASISVORMING = 25 lesuren 

4de leerjaar ASO (schooljaar 2021-2022) 

DOMEINEN 

 DOMEIN Klassieke talen .

 DOMEIN Wetenschappen .

 DOMEIN Humane wetenschappen .

 SEMINARIES :

Alle leerlingen kiezen voor een seminarie van 1 of 2 uur. Men kan binnen een kolom maar één keuze maken. 
De keuze van het seminarie geldt in principe voor een volledige graad.

 SEMINARIES Talen .

 SEMINARIES Wetenschappen .

 SEMINARIES Kunst .

*Enkel voor leerlingen die:
- reeds instrument/zang hebben gevolgd in de eerste graad;
- minstens niveau 2.3 DKO met vrucht hebben beëindigd.

*Chinees, Grieks, STEAM en Mens in beeld zijn geen keuzemogelijkheden voor leerlingen van de campus Oostakker.